dadr.ph@ploiesti.rdsnet.ro
Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Prahova


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA  PRAHOVA
DIRECTIA  PENTRU  AGRICULTURĂ
JUDETEANĂ  PRAHOVA
Director - Ing. Marian MARCU
Contact:
Adresa: Ploiesti, str Anton Pann, nr.7, Prahova. Tel/fax 0244/525220
Email: ospaprahova@yahoo.com
        OSPA este unitate finantata din surse extrabugetare, veniturile acesteia provenind din:
     -studii pedologice si încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate, de bonitare a terenurilor agricole;
    - studii de evaluare, prognoza si avertizare pentru determinarea efectelor economice si ecologice ale lucrarilor de îmbunatatiri funciare, precum si pentru terenurile degradate;
    - studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor privind impactul unor însusiri ale solului asupra obiectivelor social-economice;
    - studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de redare în circuitul productiv a terenurilor degradate si poluate sau pentru prevenirea si combaterea aridizarii;
    - studii de specialitate pentru înfiintarea plantatiilor de livezi, vii, amenajari orizicole si legumicole, silvice si piscicole si alte amenajari agrosilvice;
    - studii si analize de sol specifice privind calitatea terenurilor, poluarea mediului si altele;
    - studii agrochimice pentru utilizarea rationala si eficienta a îngrasamintelor si amendamentelor;
    - analize de sol, planta, îngrasaminte, reziduuri de pesticide din sol si planta.

OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE PRAHOVA este institutie publica cu personalitate juridica, conform Ordinul 223/2002 si Hotarârea nr.751 din 21 iulie 2010, institutie aflata in subordinea tehnica a Directiei pentru Agricultura Judeteana (DAJ) si stiintifica a Institutului National de Cercetari pentru Pedologie si Agrochimie (ICPA).

  • ACASA

ACTUALIZARE 15 FEBRUARIE 2017
directiaagricola@dadrph.ro